สถานีวิทยุ โคกนครเรดิโอ FM.106.00 MHz.

สถานีวิทยุ โคกนครเรดิโอ FM.106.00 MHz.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกนคร เรดิโอ มีเดีย
106 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
www.โคกนครเรดิโอ.pkt.cc

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 9:36 am