สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยชาวบ้าน FM.96.00 MHz.

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยชาวบ้าน. FM.96.00 MHz.

เลขที่ 3 ม.15. ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร.093-4702652

Updated: กรกฎาคม 24, 2019 — 5:43 am