สถานีวิทยุเมืองเก่า FM.87.75 MHz.

www.mueangkaoradio.com

หจก.วิทยุเมืองเก่า

41 ม.5 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
วิทยุเมืองเก่า FM 87.75 MHz เกษตรสมบูรณ์
เบอร์โทร.064-254 4583
ใบอนุญาตเลขที่ BO-S 10030-0031-55
ผอ.สถานี นางบัวงาม คัชกรณ์

Updated: กรกฎาคม 12, 2019 — 6:54 am