สถานีวิทยุ สวัสดีเรดิโอ FM.91.50MHz.

สถานีวิทยุ คลื่นแห่งมิตรภาพ สวัสดีเรดิโอ  FM.91.50MHz.
15 หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
www.sawasdeeradio.pkt.cc

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 9:29 am