สถานีวิทยุ แจนแลน เรดิโอ FM.107.25 MHz.

สถานีวิทยุ แจนแลน เรดิโอ FM.107.25 MHz.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวรรณ ชื่นชม
170 หมู่ที่ 3 ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
http://www.janlandradio.com/

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 9:42 am