สถานีวิทยุรีแลกซ์เรดิโอ FM. 89.50 MHz.

สถานีวิทยุรีแลกซ์เรดิโอ FM. 89.50 MHz.
384 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยางขาม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
โทร.054-420472 ,093-3144530 ,093-2910154
ผู้อำนวยการสถานี นายสุรชัย แก้วทอง หัวหน้าฝ่่ายรายการ นางสาวพิมพร สุทธิ
http://fm8950.com

Updated: พฤษภาคม 31, 2016 — 6:03 am