สถานีวิทยุพงษ์ศักดิ์ เรดิโอ FM.101.50 MHz.

สถานีวิทยุคนรักประชาธิปไตย FM.101.50 MHz.
 69/44 บ้านแสงรุ่งเรือง  ม.1 ต.ป่าไร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 037-223-561 083-959-5147 080-103-5297
http://พงษ์ศักดิ์เรดิโอ.com

Updated: พฤษภาคม 31, 2016 — 6:03 am