สถานีวิทยุเพชรมณีเรดิโอ FM. 100.25 MHz.

สถานีวิทยุเพชรมณีเรดิโอ FM. 100.25 MHz.
528 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
 038-779107 087-7431318 097-9296623
Sawduen 2028@hotmail.com
http://www.เพชรมณีเรดิโอ.com

Updated: พฤษภาคม 17, 2016 — 4:44 am