สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน FM. 96.00 MHz.

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน FM. 96.00 MHz.
609 หมู่10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร. 081-5951231
tanasin_inn@hotmail.com

Updated: พฤษภาคม 19, 2016 — 2:27 am