สถานีวิทยุเอเซียเรดิโอ FM. 88.00 MHz.

สถานีวิทยุเอเซียเรดิโอ FM. 88.00 MHz. 
88 หมู่ที่ 8 ต. โพนางดำออก อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท 17150
 โทร . 086-9993033, 089-8890044
http://www.asiaradio88.com

Updated: สิงหาคม 28, 2016 — 3:55 am