สถานีวิทยุ ซีคลู เรดิโอ FM.106.50 MHz.


 

สถานีวิทยุ  ซีคลู เรดิโอ FM.106.50 MHz.

78 หมู่ที่ 17 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140

088-4186397
www.สมพร.com

 

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 7:26 am