สถานีวิทยุวัดโคเขตตาราม FM.105.00 MHz.

สถานีวิทยุวัดโคเขตตาราม FM.105.00 MHz.
คลื่นธรรมนำชีวิต 93 หมู่ 1 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
http://www.radiowatkoket.com

Updated: กันยายน 24, 2016 — 1:57 pm