สถานีวิทยุุุท้องถิ่นไทยอำเภอยางตลาด

ความถี่ 91.25 MHz เลขที่ 2 หมู่ 9 เทศบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร.0801911861, 043891179

Updated: พฤษภาคม 6, 2019 — 1:51 am