สถานีวิทยุุุท้องถิ่นไทยอำเภอยางตลาด

 

 

ความถี่ 91.25 MHz เลขที่ 2 หมู่ 9 เทศบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร.0801911861, 043891179
 

 

Updated: สิงหาคม 8, 2021 — 4:37 am