สถานีวิทยุคนบ้านหาดเสือเต้น FM.107.00MHz.

“เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ้านหาดเสือเต้น FM.107.00MHz.

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรัญญา ลาวัลย์ (226)

222/2 หมู่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร 081-860-9895 -เมล์ varanya107@hotmail.com

นางสาววรัญญา จันทร์อุดม (ผู้อำนวยการสถานีฯ)

Updated: มกราคม 11, 2016 — 12:08 pm