สถานีวิทยุคนบ้านเฮา FM.103.00 MHz.

หจก.พีที แอนด์ พีเจเรดิโอ
สถานีวิทยุ คนบ้านเฮา
เลขที่ 131/6 ม.10 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
การอนุญาตเลขที่ Bo-s10030-1292-57
รหัสสถานี 14520155
ประเภทกิจการ บริการธุรกิจ
ทะเบียนเลขที่ 0543555000531
ควบคุมโดย ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ โทรศัพท์ 0861149191

http://www.thanadejradio.com

Updated: กุมภาพันธ์ 6, 2019 — 3:45 pm