สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM. 105.00 MHz.

สถานีวิทยุมิตรภาพเรดิโอ FM. 105.00 MHz. 
172/12 หมู่ 21 ชุมชนเกาะลอย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
E-Mail : Kengleo3099@gmail.com
http://sn105radio.com

Updated: พฤษภาคม 7, 2016 — 5:17 am