สถานีวิทยุเอส.เค เรดิโอ มีเดียกรุ๊ป

สถานีวิทยุเอส.เค เรดิโอ มีเดียกรุ๊ป FM.98.25 MHz.

28 หมู่ที่11 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่    

โทร. 085-715-4554 , 089-997-1737

อีเมลล์ smpom98.50@hotmail.com

http://www.skradiocm.com

Updated: พฤศจิกายน 9, 2016 — 8:54 am