สถานีวิทยุ เพื่อมวลชน คนลำชี FM.104.75 MHz.

สถานีวิทยุเพื่อมวลชน คนลำชี FM.104.75 MHz.
59 หมู่ 8 บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โทร.  087-8558287 
http://konlamcheeradio.com/

Updated: ธันวาคม 13, 2015 — 11:23 am