สถานีวิทยุ คลื่นเสียงสาละวิน FM.89.00 MHz.

สถานีวิทยุ คลื่นเสียงสาละวิน FM.89.00 MHz.
174 ซ.1 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร. 053-621444   Fax : 053-621445
http://www.sarawinstation.com

Updated: ธันวาคม 16, 2015 — 8:47 am