สถานีวิทยุ นครเมืองใหม่ FM.107.50MHz.

สถานีวิทยุ นครเมืองใหม่ FM.107.50MHz.
เลขที่ ๒๐๔/๖๓๘ หมู่ที่ ๑ เคหะเมืองใหม่ ซอย ๒๑ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  โทรห้องส่ง ๐๒-๓๑๕๑๒๘๒
www.ruckkunstation.com

Updated: พฤษภาคม 6, 2016 — 7:01 am