สถานีวิทยุ เอื้ออาทรพิมาย FM.105.00 MHz.

สถานีวิทยุ เอื้ออาทรพิมาย FM.105.00 MHz.
680 หมู่บ้านเอื้ออาทรพิมาย หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
http://www.เอื้ออาทรพิมาย.pkt.cc

Updated: ธันวาคม 19, 2015 — 9:16 am