สถานีวิทยุ วังมัจฉาพญาชมภู

สถานีวิทยุ วังมัจฉาพญาชมภู
สถานีวิทยุท้องถิ่นแหล่งส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วังมัจฉาพญาชมภู
ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โทร.053-963211
 

 

Updated: พฤศจิกายน 28, 2021 — 3:41 am