สถานีวิทยุ เสียงนครพิงค์ FM.94.50 MHz.

วิทยุเสียงนครพิงค์ “เสียงของคนเชียงใหม่”

FM 94.50 MHz อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.089-7007261

www.9450fm.pkt.cc

 

Updated: สิงหาคม 10, 2016 — 4:24 am