สถานีวิทยุเมืองชลสนธยาเรดิโอ


สถานีวิทยุ เมืองชลสนธยาเรดิโอ

ที่อยู่ 12/7 ถ.เจ้าพยาสุรสีห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 082-8827907

Updated: มิถุนายน 11, 2018 — 7:59 am