สถานีวิทยุลักซูรี่เรดิโอ FM.90.00 MHz.

สถานีวิทยุลักซูรี่เรดิโอ FM.90.00 MHz.
อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.083-9687444
http://www.mgluxuryradio.com

Updated: กันยายน 2, 2017 — 5:48 am