สถานีวิทยุ มวลชนคนแม่ริม FM.91.00MHz.

สถานีวิทยุ มวลชนคนแม่ริม FM.91.00MHz.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มวลชนคนแม่ริม
หมู่ที่ 3 ตำบล ริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
www.fm9100.pkt.cc

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 9:17 am