สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM 106.50 MHz

 สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM. 106.50 MHz.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา อินเตอร์

63 หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

www.fm10650.com

Updated: ธันวาคม 23, 2015 — 8:14 am