สถานีวิทยุ คนยโสธรเรดิโอ FM.105.75 MHz.


สถานีวิทยุ คนยโสธรเรดิโอ FM.105.75 MHz.
106 ม.2 บ.กุดตากล้า ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โทร.092-4530300 นางสวลี บุญเลียง ผอ.สถานีวิทยุ หรือดี.เจสาวคำเขื่อนแก้ว
http://www.คนยโสธรเรดิโอ.com

Updated: มีนาคม 5, 2017 — 10:42 am