สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)


สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)
หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170
เบอร์โทร. 086-1810423 (พระครูปฏิภาณธรรมทิน)
อีเมลล์ doi_mon@hotmail.com
http://www.จอมผ่อ19.com

Updated: กรกฎาคม 23, 2017 — 3:43 am