สถานีวิทยุแจ้ซ้อนเรดิโอ FM.106.00 MHz.


สถานีวิทยุแจ้ซ้อน(เจเอสอาร์เรดิโอ) FM.106.00 MHz. 
53 ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โทร.สมยศ 081-2876152
e-mail : Kewfin106@gmail.com
http://www.แจ้ซ้อนเรดิโอ.com

Updated: มีนาคม 10, 2017 — 7:41 am