สถานีวิทยุแฮมเรดิโอ FM.96.50 MHz.

สถานีวิทยุแฮมเรดิโอ FM.96.50 MHz.
โทร 044182555 098~6569879
e-mail: ijd3@hotmail.com
252 ม.20 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
http://www.ktthairadio.net/hamradio

Updated: กันยายน 15, 2016 — 11:29 am