สถานีวิทยุ gbac-radio F.M. 96.00 MHz.

สถานีวิทยุ gbac-radio FM. 96.00 MHz. 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 199หมู่ 3 ต.บางกะจะ อ. เมือง จ.จันทบุรี 22000
 โทร. 039-391666  E-Mail: pr.omsinchan@gmail.com
http://www.gbacradio.com

Updated: มิถุนายน 30, 2016 — 2:23 pm