สถานีมูลนิธิพระฤทธิฦๅชัย FM.97.25 MHz

สถานีมูลนิธิพระฤทธิฦๅชัย FM 97.25 MHz

เลขที่ 300 หมู่ 11 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 3160

เบอร์โทร 089-717-4307 นายสมชายทองสุข ผอ.สถานี คลื่นธุรกิจ

Updated: กรกฎาคม 24, 2019 — 8:20 am