สถานีวิทยุกินรีเรดิโอ FM.92.50 MHz

สถานีวิทยุกินรีเรดิโอ 92.50 MHz
ที่ตั้งสถานี เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านหลักหิน ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร.086-2487749

Updated: มีนาคม 13, 2019 — 7:01 am