สถานีวิทยุ พี.เค.สเตชั่น FM.105.00 MHz.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค สเตชั่น
เลขที่ 30 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Tel/Fax: 073-221653
Mobile: 099-142-6594 E-Mail: htmedia105@gmail.com