สถานีวิทยุ อีสานสัมพันธ์ฮักกั๋นคนล้านนา FM 90.25 MHz

สถานีวิทยุ  อีสานสัมพันธ์ฮักกั๋นคนล้านนา
FM 90.25 MHz ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

053-498269

http://www.9025esanmaejoradio.com/

Updated: ธันวาคม 20, 2015 — 6:45 am