สถานีวิทยุดรุณีเรดิโอ

ที่อยู่บ้านเลขที้ 227 ม.2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทร.086-6715668 และ 085-0373690
Updated: กุมภาพันธ์ 3, 2018 — 1:47 pm