สถานีวิทยุ CU Radio FM.99.00 MHz.

สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจคนหนองสองห้อง CU Radio FM.99.00 MHz.

115 บ้านหนองหวาย

ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

ติดต่อสยามพล ระพีพรรณ 087-855828 7…043- 4911919

www.curadiofm99.com

Updated: ธันวาคม 12, 2015 — 5:04 am