สถานีวิทยุ CKRadio FM.87.50 mhz

สถานีวิทยุ CKRadio FM.87.50 mhz

ผู้อำนวยการสถานี นายธงศักดิ์ อริยะ

144/2ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

www.ckradio8750.com

Updated: ธันวาคม 12, 2015 — 4:00 am