สถานีวิทยุ เชียงรายเรดิโอ F.M.99.00 MHz.

สถานีวิทยุ เชียงรายเรดิโอ F.M.99.00 MHz.

83 หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทร.089-4334914

http://www.djradioonline.pkt.cc/fm99mhz.html

Updated: ธันวาคม 13, 2015 — 11:02 am