สถานีวิทยุ เชียงใหม่มหานคร F.M.107.25 MHz.

สถานีวิทยุ เชียงใหม่มหานครภาคประชาชน F.M.107.25 MHz.
29/4 ถ.ช้างม่อยเก่า ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
www.chaingmaimahanadornnews.com

Updated: ธันวาคม 7, 2017 — 6:43 am