วิทยุธุรกิจท้องถิ่นหินกรูดเรดิโอ FM.103.50MHz.

สถานีวิทยุธุรกิจท้องถิ่นหินกรูดเรดิโอ FM. 103.50 MHz. 
สังกัด สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ออกอากาศจาก 102/2 ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130
ขอเพลงติดต่อโฆษณาประชาสัมพัธ์โทร 094-9955359
โดย บริษัท ลิ้มประเสริฐ์ เรดิโอ จำกัด
http://10350jorradio.com/

Updated: พฤษภาคม 9, 2016 — 10:34 am