สถานีวิทยุ วังมัจฉาพญาชมภู

สถานีวิทยุ วังมัจฉาพญาชมภู
สถานีวิทยุท้องถิ่นแหล่งส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วังมัจฉาพญาชมภู
ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โทร.053-963211

Updated: มกราคม 14, 2016 — 10:26 am