หมวดหมู่: กลุ่มลูกค้าวิทยุออนไลน์อย่างเดียว

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการพอตออนไลน์โดยไม่มีสถานีวิทยุ ซึ่งจะใช้ออนไลน์ไปสถานีวิทยุเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ