สถานีวิทยุ แฮปปี้เวฟมีเดีย FM.93.00 MHz.

สถานีวิทยุ แฮปปี้เวฟมีเดีย FM.93.00 MHz.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้เวฟมีเดี่ย
ออกอากาศ ณ.บ้านหูรัง เลขที่ 152/2 ม.1 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
www.93thachana.com

Updated: ธันวาคม 24, 2015 — 4:06 am